31 Outubro 1852

31 Outubro 1852

» Paola o L’orfana tradita – Friedrich von Flotow

{Anaïde [Chastel] Castellan (Paola), Elisa Denovani (comtesse Rosenthal), Antonio Prudenza (Leopoldo), Ottavio Bartolini (Frantz), Francisco Hermogénio Lisboa (Aldemaro), António Maria Celestino (Seneschal)}.

Mº:  Pietro Antonio Coppola.

Direcção de Cena:  António Porto.

Cenografia:  Giuseppe Cinatti e Achille Rambois